Vrijdagpreek 27 januari 2017

Khutba: 27-01-2017
Onderwerp: BEWUSTZIJN VAN DE ONDERVRAGING
 
Beste broeders!

Eén van onze geloofsbeginselen, is het geloof in de Dag des Oordeels en de ondervraging. Op die dag zullen wij ondervraagd worden over onze daden. De reis naar het Hiernamaals begint met de dood.

 
Volgens ons Heilige Boek, vindt er na de dood Wederopstanding plaats en worden alle mensen geroepen op een verzamelplaats, genaamd maḥshar. Tegen de mens wordt daar gezegd: “Lees jouw boek! Jij bent toereikend op deze Dag als berekenaar tegen jezelf.”[1]  De mens komt daar oog in oog met al zijn wereldse daden.[2] Na deze ondervraging vindt iedereen gerechtigheid, niemand wordt daar onrecht aangedaan.[3]

 
Beste broeders!

Zoals de Heilige Qurʾān vermeldt, duurt het vergankelijke wereldse leven – vergeleken met het eeuwige leven in het Hiernamaals – slechts een dag of nog korter.[4] De Islām leert ons dat het korte wereldse leven gezien moet worden als een tuin van het Hiernamaals en toont ons het juiste pad.

 
De Profeet (vzmh) wijst als volgt op dit feit: “Een verstandig iemand, ondervraagt zichzelf en bereidt zich voor op het leven na de dood.”[5] Ook zei de Profeet: “Ondervraag jezelf voordat je ondervraagd wordt. Want voor degenen die op aarde zichzelf al ondervragen, zal de ondervraging op de Dag des Oordeels licht aanvoelen.”[6]

 
Degenen die bewust zijn van de ondervraging, weten dat er niks te verbergen is voor Allah. Hiermee zal hij als bewuste dienaar de religieuze geboden opvolgen en wegblijven van het kwade.

 
Allah heeft handelingen die schadelijk zijn verboden verklaard. Een gelovige weerhoudt zich hiervan omwille van Allah, niet omwille van anderen. Om redding te vinden op aarde en in het Hiernamaals, dienen we uit te blinken in goede daden en afstand te nemen van het verbodene. Daarmee zal ons leven veel georganiseerder verlopen en zullen mensen elkaars rechter respecteren. Dit leidt tot een gemeenschap met wederzijds respect en liefde voor elkaar.

 
Beste gelovigen!

Helaas bestaan er te veel mensen die anderen onrecht aandoen, wetten overtreden en anderen onderdrukken. Zij denken onterecht dat zij de winnaars zijn. Degenen die hier de dupe van zijn, behoren te weten dat in het Hiernamaals goddelijke gerechtigheid plaats gaat vinden.

 
Onze Profeet zei: “Gedenk regelmatig de smaak verzurende dood!”[7] Iemand die aan de dood denkt, weet dat zijn bezittingen tijdelijk zijn en zal deze gebruiken voor de behoeftes van de gemeenschap. Op deze manier verlost hij zichzelf van egoïsme en geniet hij van andermans geluk. Daarmee levert hij een bijdrage aan sociale éénwording.

 
We beëindigen met een Qurʾān-vers: “Het dadenboek wordt voorgelegd. Jij ziet de schuldigen vrezen vanwege hetgeen erin staat en zij zeggen: ‘Wat jammer voor ons! Wat voor een Boek is dit, het registreert álles, klein en groot!’ En al hetgeen zij hebben gedaan (op aarde) vinden zij daarin aanwezig. Jouw Heer doet niemand onrecht aan.”[8]

 
O Heer! Vergeef onze tekortkomingen en accepteer ons als dienaren van U. Verzeker ons van Uw bescherming tot U onze zielen van ons wegneemt.

 
 Islamitische Stichting Nederland

[1] Al-Isrāʾ, 17: 14.


[2] Al-Zilzāl, 99: 7-8.


[3] Al-Anbiyāʾ, 21: 47.


[4] Al-Nāziʿāt, 79: 46.


[5] Al-Tirmidhī.


[6] Al-Tirmidhī, Ibn Māja.


[7] Al-Tirmidhī, Nasāʾī.


[8] Al-Kahf, 18: 49.